O MNIE

Specjalizuję się

Neurolog prof. dr hab. Jacek Losy z Poznania zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego. Znakomite wykształcenie, wieloletnie doświadczenie oraz ciągle poszerzana specjalistyczna wiedza czynią z profesora międzynarodowy autorytet w zakresie neurologii.Profesor specjalizuje sie w leczeniu stwardnienia rozsianego, miastenii, polineuropatii choć zakres praktyki obejmuje także inne choroby ukladu nerwowego.

SM - stwardnienie rozsiane

Od początku swojej kariery zawodowej ściśle związany jest z tematyką SM. Leczeniu i rozpoznawaniu tej choroby poświecił wiele czasu, czego wynikiem są liczne publikacje naukowe i uznanie na gruncie krajowym i zagranicznym. Jest wybitnym neurologiem, przyjmuje pacjentów w Poznaniu.

Praca dydaktyczna

Prof. dr hab. med. Jacek Losy - neurolog, jest kierownikiem Zakładu Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest także profesorem Polskiej Akademii Nauk. Prof. Losy organizuje konferencje naukowo-szkoleniowe o zasiegu krajowym i miedzynarodowym. Uczy neurologii studentow polskich i zagranicznych. Prowadzi liczne wyklady dla neurologów. Od wielu lat zajmuje się się szczególnie leczeniem takich chorób jak: stwardnienie rozsiane (SM), miastenia, polineuropatie, padaczka choć zakres praktyki obejmuje także inne choroby układu nerwowego. Współpracuje z licznymi ośrodkami zagranicznymi.

Publikacje i osiągnięcia

Autor ponad 100 publikacji naukowych, stypendysta prestiżowego stypendium im. Jacqueline du Pre, pracował w USA w Institute for Basic Research In Developmental Disabilities w Nowym Jorku oraz Instytucie Karolinska w Sztokholmie. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i wieloletni przewodniczący Rady Medycznej tej organizacji. Członek towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, w tym Międzynarodowego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (członek Medical & Scientific Board), Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (Przewodniczący Sekcji SM) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Neuroimmunologicznego.